GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Vai trò thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ trao đổi thương mại giữa các doanh nghiệp Italy và doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp khác hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và hợp tác giữa các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau. Thông qua việc hỗ trợ các dự án-đầu tư, chúng tôi đã có một mạng lưới quan hệ rộng lớn với các tổ chức ở Ý và liên minh Châu Âu, các tổ chức doanh nghiệp, các tập đoàn xuất khẩu cũng như các tổ chức công hay tư nhân khác

Chức năng chính:
  1. Thiết lập quan hệ với các tổ chức, đơn vị, các tổ chức kinh tế và tài chính để hỗ trợ trao đổi thương mại và kinh tế giữa hai nước.
  2. Đón tiếp và bước đầu hỗ trợ các doanh nghiệp Ý đầu tư vào thị trường Việt Nam cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển hoạt động kinh doanh với các đối tác Ý.
  3. Ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp thành viên phù hợp trong dịch vụ hỗ trợ, tư vấn kinh tế-thương mại cho các doanh nghiệp khác.
  4. Xúc tiến hội nhập của các công ty Ý tại Việt Nam cũng như đưa đến Việt Nam các cơ hội từ phía Ý và từ Liên minh châu Âu
  5. Quảng bá và bảo vệ thương hiệu “Made In Italy” Nhận thực hiện và hỗ trợ các thương vụ theo yêu cầu
  6. Cung cấp,giới thiệu những sản phẩm tốt nhất, chất lượng cao với giá thành thấp đến người tiêu dùng nhưng chất lượng tương đương với các thương hiệu nổi tiếng Italy